Mijn naam is Maike en ik woon met mijn man en 3 kinderen in Kijkduin.

Ik hou van deze prachtige planeet, haar bergen, oceanen, bossen en woestijnen. Ik hou van de (koude) zee, zand tussen mijn tenen, de zon op mijn huid en de wind in mijn haar. Ik hou van buiten spelen, reizen, schilderen, lezen, dansen en schrijven. Ik ben enthousiast, leergierig, spontaan, daadkrachtig, direct, empatisch en avontuurlijk.

Opgeleid als docente LO heb ik 15 jaar als gymjuf voor de klas gestaan. Na een opleiding tot Motorisch Remedial Teacher gaf ik een tijdje beweeg coaching en het vervulde me zo om te zien hoe de leerlingen groeiden dat ik In 2014 besloot mijn eigen coach praktijk (Bewegen aan Zee) te starten.

In mijn weg van beweegcoach naar energetisch coach heb ik verschillende cursussen en opleidingen gevolgd waaronder de MatriXmethode, Psych-K,
365 dagen succesvol,  QHHT(Dolores Cannon),  QCHT (Roy Martina),  Access Bars,  Quantum Touch, – Transformatiecoach Opleiding (Bridgeman Academy)

Ik werk vanuit mijn eigen praktijk aan de Goudlaan in Den Haag en ben werkzaam als Hoofdtrainer aan de Transformatiecoach Opleiding. Verder organiseer ik retraites, groepstrajecten en workshops op maat.

 

Mijn motto: Helen, Delen, Spelen

Helen

Het is mijn missie om jou in beweging te brengen naar je meest authentieke zelf. Ik begeleid je naar je oerkracht door op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel niveau je conditioneringen, trauma’s, angsten en blokkades te doorzien en los te laten. Dit is een ongoing proces.

Delen

Als je je meest authentieke zelf leeft kun je voelen wat je te brengen hebt. Welke unieke talenten kom jij hier delen met de wereld? Wat is jouw levensmissie?

Spelen

Als je hebt losgelaten wat je niet meer dient en hebt ontdekt wat je écht te doen hebt ga je leven vanuit je oerkracht. Je zult merken dat je (meestal) met een glimlach uit bed stapt, energie in overvloed hebt en echt geniet van je leven.

Ik ontvang je graag in mijn praktijk om je te helpen weer te gaan spelen met het leven.

 

Afspraak maken

Een afspraak maken kan heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar info@bewegenaanzee.nl. Ik neem dan binnen 24 uur contact met je op om af te stemmen. Je ontvangt daarna per mail een afspraakbevestiging en de praktische informatie ter voorbereiding op de sessie. 

Je afspraak afzeggen of verzetten kan kostenloos tot 24 uur van tevoren. Daarna zal ik 50 % in rekening brengen voor mijn gereserveerde tijd. 

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten. 

Goudlaan 29
2544 EG Den Haag
Nederland

(+31) 6 20113431
info@bewegenaanzee.nl

KVK: 62256874

BTW: NL824021952B01

Maikevanderzwart.nl is onderdeel van
Bewegen Aan Zee BV

Algemene voorwaarden van Bewegen aan zee B.V.(BAZ) gevestigd te Den Haag
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62256874

In deze Algemene voorwaarden zijn diverse bepalingen opgenomen betreffende:

Artikel 1 – Coaching
Artikel 2 – workshops en trainingen BAZ
Artikel 3 – Algemeen
Artikel 1 – Coaching
1.1 Coaching voor individuele hulpvrager:
1.1.1 De hulpvrager bestelt een coaching via website (inclusief directe betaling), mail of telefonisch. BAZ stuurt de bevestigingsmail of bericht.
1.1.2 Voor annulering van de coaching geldt dat dit uiterlijk 24 uur voor aanvang plaats dient te vinden. Daarna wordt geen restitutie van de betaling gegeven. De coaching dient te zijn voldaan voorafgaand aan de behandeling of uiterlijk 10 dagen na de coaching indien dat is afgesproken.
1.1.3 BAZ heeft een inspanningsverplichting.
1.1.4 BAZ verplicht zich tot geheimhouding volgens de wet AVG.
1.1.5 BAZ heeft het recht om de locatie van de coaching te wijzigen indien dat noodzakelijk is.
1.2 Coaching via opdrachtgever:
1.2.1 Er wordt een offerte voor een traject voor de hulpvrager opgemaakt door BAZ en deze is vrijblijvend tot de vermelde datum.
1.2.2 Zodra de offerte door beide partijen getekend is, wordt deze beschouwd als een opdracht en zodanig behandeld. Dit betekent dat de bepalingen in de offerte, zoals het tarief, de
betalingstermijn, maar ook of en hoe er terugkoppeling plaats zal vinden, van kracht zijn.
1.2.3 De opdrachtgever ontvangt -na het tekenen van de offerte- de factuur plus Algemene voorwaarden. De hulpvrager ontvangt de bevestigingsmail.
1.2.4 Bij annulering van een afspraak geldt dat dit uiterlijk 24 uur voor aanvang plaats dient te vinden. De afspraak kan dan kosteloos verzet worden. Wordt de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afgezegd of verzet, dan wordt de afspraak als een coaching beschouwd en in rekening gebracht.
ARTIKEL 2 – Workshops en trainingen
2.1 Aanmelding individuele deelnemer
2.1.1 Het criterium om toegelaten te worden tot de 5-daagse training is, dat de deelnemer een Onderwijsbevoegdheid heeft
2.1.2 De deelnemer dient zich aan te melden voor een training door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te versturen.
2.1.3 De deelnemer is dan pas officieel ingeschreven als de aanmelding bevestigd is door BAZ.
2.1.4 In het geval een maximaal aantal deelnemers is bereikt voor een training (zulks ter beoordeling van BAZ), wordt de deelnemer een alternatieve datum voorgesteld. Is het niet mogelijk om de deelnemer in een andere training deel te laten nemen, dan kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden.
2.1.5 Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een training (zulks ter beoordeling van BAZ ) behoudt BAZ zich het recht voor om deze training te annuleren. De deelnemer wordt een alternatieve datum voorgesteld. Is het niet mogelijk om de deelnemer in een andere training deel te laten nemen, dan kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden.
2.1.6 Op al onze trajecten geldt een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving, waarbinnen alle trajecten kosteloos geannuleerd kunnen worden.
2.2 Betaling individuele deelnemer: vooraf via ideal
2.2.1 De factuur van de training wordt direct bij inschrijving voldaan.
2.2.2 Schrijft de deelnemer zich binnen 6 weken voor aanvang van de training in, dan dient het volledige factuurbedrag per ommegaande voldaan te worden.
2.2.3 Indien het volledige factuurbedrag niet voldaan is ten tijde dat de training aanvangt, kan BAZ de deelnemer de toegang tot de training weigeren. De betalingsverplichting blijft te allen tijde bestaan.
2.3 Annulering training door individuele deelnemer:.
2.3.1 Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 30 dagen en 14 dagen voor aanvang van de training is 50% van het volledige bedrag verschuldigd en bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang is 100% van het volledige bedrag verschuldigd.
2.3.2 Indien een individuele deelnemer onverhoopt een bepaalde trainingsdag niet kan volgen, dan vindt er geen restitutie plaats. De deelnemer kan deze dag eventueel inhalen bij dezelfde soort training op een andere datum, zulks in samenspraak met het BAZ.
2.4 Aanmelden incompany training:
2.4.1 Voor een incompany training wordt een offerte gemaakt door BAZ. Deze offerte is een vrijblijvend aanbod tot de vermelde datum.
2.4.2 Zodra de offerte door beide partijen getekend is, wordt deze beschouwd als een opdracht en zodanig behandeld. Dit betekent dat de bepalingen in de offerte, zoals het tarief en de betalingstermijn, van kracht zijn.
2.5 Volgen van de training (individueel of incompany):
2.5.1 De deelnemer heeft nimmer een mogelijkheid tot vrijstelling van een of meerdere dagen van de training.
2.5.2 De deelnemer dient alle dagen gevolgd te hebben om de praktijkdag te mogen doen.
2.5.3 Uitsluitend na het met goed gevolg afleggen van de praktijkdag ontvangt de deelnemer een certificaat, welke 1 jaar geldig is. Zulks altijd ter beoordeling van de trainer.
2.5.4 Indien de trainer de deelnemer niet voldoende in staat acht om de praktijkdag te doen, dan wordt in overleg met BAZ een traject uitgestippeld om de deelnemer in staat te stellen om alsnog de praktijkdag te doen.
2.5.5 Indien de trainer tijdens de praktijkdag constateert dat de deelnemer niet de vereiste vaardigheden laat zien dan zal dat duidelijk aangegeven worden aan de deelnemer. Een gesprek zal daarop volgen om in gezamenlijk overleg af te spreken hoe de deelnemer wel de vereiste kwalificaties zal tonen om alsnog het certificaat te halen.
2.5.6 Bij gebleken incompetentie van de deelnemer wordt de deelnemer verdere toegang tot de training geweigerd. Zulks altijd ter beoordeling van BAZ. In samenspraak zal dan een eventuele restitutie besproken worden.
2.5. BAZ heeft het recht om de training geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
2.5.8 BAZ heeft het recht om de locatie van een training te wijzigen indien dat noodzakelijk is.
Artikel 3 – Algemeen
3.1 Inspanningsverplichting
3.1.1 BAZ zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap de gemaakte afspraken uitvoeren middels een inspanningsverplichting, zulks op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
3.2 Aansprakelijkheid
3.2.1 BAZ is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat BAZ is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
3.2.2 BAZ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het BAZ aan de opdracht te laten beantwoorden.  BAZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3.4 Privacy
3.4.1 BAZ is gebonden aan hun privacyverklaring volgens de wet AVG.
3.5 Klachtenprocedure
3.5.1 Klachten dienen binnen 8 dagen na de training of coaching bij het BAZ kenbaar gemaakt te Worden. De kwaliteitsmanager zal binnen 1 week na ontvangst van de klacht contact opnemen met de klager met het doel om er samen binnen 2 weken uit te komen. Mocht dit niet lukken binnen deze termijn, dan wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Indien beide partijen niet tot overeenstemming kunnen worden, dan treedt art. 4.6.2 in werking.
3.5.2 Klachten worden bewaard voor de duur van 2 jaar.
3.6 Slotbepalingen
3.6.1 Op alle overeenkomsten gesloten tussen BAZ en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3.6.2 Geschillen worden voorgelegd aan de onafhankelijke derde t.w. Advocatenkantoor DVDW te Den Haag. Het advies wat hieruit voortvloeit is bindend.
3.7 Diversen
3.7. Bewegen Aan Zee BV. is gevestigd te (Goudlaan 29, 2544 EG) Den Haag. Het BTW-identificatienummer is NL824021952B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan bovengenoemd adres of naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.  info@bewegenaanzee.nl

Wveen.com - William van veen