Ik ben teacher in de opleiding tot Transformatie Coach aan de Bridgeman Academy.  

Transformatief coachen gaat om zelfontwikkeling in de breedte. De mens wordt holistisch en multidimensionaal benaderd. Als Transformatief coach werk je op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

HERKEN JIJ JE IN HET VOLGENDE

  • Je wilt leren werken met je hogere zelf;
  • Je wilt je intuïtieve en sensitieve gaven inzetten als kracht;
  • Je wilt vertrouwen op je innerlijke leiding en vandaar je cliënten begeleiden naar een lichter en authentieker leven.

Na de opleiding Transformatief Coachen ben je in staat levenslange issues, problemen, (energetische) blokkades of trauma’s te doorgronden, ontwortelen en te helen. Je brengt energie holistisch en multidimensionaal in evenwicht, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel niveau.

DEZE OPLEIDING IS GESCHIKT VOOR JOU ALS JE

  • Een unieke combinatie van bewustwordingsmethoden wil integreren, uitbreiden en overbrengen;
  • Anderen mensen vakmatig wil begeleiden en de essentie van transformatief coachen diepgaand wil doorgronden.

FUNDERING: BRIDGEMAN ZELFREALISATIE METHODE

De Bridgeman Zelfrealisatie Methode is gericht op het ondersteunen van het innerlijke proces van zelfrealisatie en verlichting. Ieder mens in het universum, in een tijdelijke verschijningsvorm van een  fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel wezen. Om dit beeldend te maken, gebruiken wij bij Bridgeman hiervoor de ‘ring’. Deze ring staat symbool voor het menselijk wezen. De kern van de ring staat voor de essentie van de mens. In essentie is ieder mens al verlicht, is ieder mens al één met alles. Het is technisch gezien onmogelijk dat dit niet zo is. Alles is tenslotte één. Eén met het universum, God of bewustzijn.

TRANSFORMATIEF COACHEN

Je wordt geschoold tot Transformatiecoach volgens de Bridgeman Methode. Je leert verschillende coachtechnieken & -vaardigheden en leert deze toepassen. Je leert een zo veilig mogelijke bedding creëren voor je cliënt en zijn/haar proces, zodat de energie het werk doet en de stukken helen. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden ligt de nadruk vooral op ‘ervaren’. Je leert de essentie van het Transformatief coachen en ondergaat als cliënt van een collega coach zelf de interventies die gericht zijn op je eigen blokkades, pijnstukken en trauma’s.

Wveen.com - William van veen