Omderwijs: Omdenken in het onderwijs

Jarenlang is het functioneel geweest om de nadruk te leggen op cognitieve ontwikkeling in het onderwijs. Docentenopleidingen, curricula, toetsing; alles werd daarop afgestemd. Maar de maatschappij verandert rap. En het onderwijs is niet snel genoeg mee veranderd. Eewenoude methodes blijken al decennia lang niet meer effectief te zijn. De huidige maatschappij is veeleisend. Stress, burn-out en psychische klachten liggen op de loer. Onder studenten kampt ruim 34 % met chronische vermoeidheid en stress. Schoolkinderen ervaren steeds jonger stress en faalangst. En depressie en burn-out kosten mens en maatschappij enorme hoeveelheden tijd, geld en energie. Gelukkige leerlingen in gelukkige scholen dankzij gelukkige docenten en ouders. Wie zich als kind op school goed in zijn vel voelt, maakt later veel meer kans om succesvol te zijn. Graag leren begint bij graag leven. Positief onderwijs versterkt de kracht van kinderen. Dat gebeurt door leraren en docenten die ook durven werken aan hun eigen geluk.

Daarom is het tijd om het roer OM te gooien!

Onderwijs gaat de nadruk verleggen:
van instructie naar zelfregie
van cijfers naar zingeving
van cognitie naar motivatie

Van cognitieve ontwikkeling, nivellering en toetsing naar talentontwikkeling, zelfregie en autonomie. Zodat leerlingen gemotiveerd raken hun talenten te ontwikkelen onder begeleiding van docenten, die dan de rol van coach gaan vervullen om ze te helpen en ondersteunen en niet om te dicteren en instrueren.

De onderwijstijd kan veel effectiever worden ingericht. Geen klassikale lessen die urenlang duren, maar kort durende challenges die aansluiten bij de talenten en leerdoelen van de individuele leerling. Zelfgestuurd onderwijs op maat. En laten we daar zeker de ICT bij gebruiken, waardoor cognitieve leertijd efficiënter wordt en dus kan worden ingekort, waardoor meer tijd overblijft voor spelen en bewegen, creëren en dromen. Op naar onderwijsgeluk!

Ga je mee om?

Wveen.com - William van veen