Hoe werkt jouw hoofd?

Iedereen heeft zijn eigen unieke processen. Hoe we leren, informatie onthouden, leuke en nare herinneringen een plek geven, toekomstverwachtingen bedenken, etc. Het ‘gebeurt’ gewoon, het wordt onbewust geordend. Iedereen heeft zo zijn eigen strategieën. Maar hoe we dat allemaal opslaan daar houden we ons niet mee bezig.

Zelfregie en autonomie van eigen identiteit

Hoe jij je voelt wordt bepaald door jouw beleving van je eigen persoonlijkheid: je binnen perspectief. Het is een wisselwerking tussen je visie, missie en identiteit. Wat vind je belangrijk? Waardoor voel je je blij, gelukkig? De autonomie van een eigen identiteit is opgebouwd uit 4 elementen:

Zelfregie: zelf de regie hebben over alle beslissingen ten aanzien van jezelf en je omgeving.

Eigenwaarde: de realistische waarde die je zelf kunt toekennen aan je beleving van omgeving, gedrag en capaciteiten.

Bestaansrecht: ontleen je aan de functie die je inneemt in de maatschappij, je sociale netwerk.

Toekomstperspectief: je beleving in het nu over de drie voorgaande elementen in relatie tot later.

Hoe jij functioneert staat in directie relatie tot de beleving van de 4 bovengenoemde elementen. Als een van de elementen is aangetast functioneer je minder. Elke onbalans geeft stress. Je vormt je identiteit aan de hand van je belevingen. Iedereen is op zoek naar aansluiting/ bestaansrecht en bevestiging van de eigenwaarde. Geen of gebrekkige zelfregie leidt tot disfunctioneren in relaties. Emoties worden te extreem ervaren waardoor verdere isolatie ontstaat.

Hoe krijg jij zelf de regie over je mentale processen? Regie in eigen brein!

Elementaire waarneming is de basis van de MatriX gesprekstechniek. De coach bevestigt jouw waarneming en beleving (van één fragment uit één situatie in het NU) geheel neutraal en onbevangen. Je benoemt je voorkeursmodaliteit (zien, horen, voelen of denken) bij je beleving, en kiest daarbij voortdurend binnen je eigen voorkeur. De coach bevestigt en herhaalt de beleving. Elk antwoord is dus altijd goed, zonder oordeel. Dit versterkt je eigenwaarde. Door de krachtige succesbeleving kun je volledig autonoom werken.

Je bouwt al je ervaringen om naar patronen, jouw strategieën. Successen versterken de patronen, mislukkingen ondermijnen het zelfvertrouwen. Als patronen zijn verankerd is het zelfvertrouwen alleen te herstellen door het opnieuw opstarten van eigen, unieke strategieën.

Vaak vinden behandelingen plaats van symptomen, dus van het gedrag. Blokkades en belemmeringen worden besproken, maar niet aangepakt. Ze blijven dus aanwezig. Therapieën zijn bedacht door anderen, met het brein van anderen en niet vanuit de autonomie van jezelf. Je wordt je meer bewust van je gehavende identiteit.

Bij de MatriXmethode ga je zelf aan de slag. Belemmerende overtuigingen en blokkades kun je zelf neutraliseren, met je eigen unieke oplossingen. Je vervangt zelf de componenten van de eigen unieke beleving, volledig autonoom. De zelfreflectie die ontstaat voedt het bestaansrecht. Het is heel geruststellend dat elk antwoord dat je geeft goed is. Hierdoor ontstaat zelferkenning en een nieuw toekomstperspectief. Daarmee vormt deze methode de sleutel tot succes van herstel van de meest uiteenlopende angsten, emoties, trauma’s en cognitieve processen. En daarbij hoef je dan ook nog niet eens de inhoud van je problemen te vertellen. Het is echt jouw eigen proces. De coach leert je als het ware om jezelf te coachen.

literatuur: onder de loep – felice flameling-visser

Wveen.com - William van veen